OUR DOGS - Dogs of Osvenskaya Natalia
 
OSVENSKAYA NATALIA

Gaysyde Christmas Spirit (Vasya)
Hapi Hapri Atlon (Atlosha)
Newton of High Society
(Shmonik)
& zwergschnauzer
Ehini Elegant Bertram (Benya)
Estet Classic Feniks (Krendel)

Home photos

 

 

Designed by Dioskury
All rights reserved